Przeskocz menu

„Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APEG wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu”

PPHU „ANNA” BOGUCKI WOJCIECH realizuje projekt pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APEG wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu”

w ramach Poddziałania 3.2.1: Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej innowacyjnej w skali światowej: regranulatu wytworzonego na bazie PE pozyskanego z recyklingu

Efekty projektu: - wdrożenie regranulatu wytworzonego na bazie PE pozyskanego z recyklingu - zwiększenie zatrudnienia - dywersyfikacja obecnej działalności firmy

Wartość projektu: 12 717 831,34 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 12 043 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 623 650,00 PLN

Zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2019 na zakup systemu sprężonego powietrza

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 11.09.2019 na zakup systemu sprężonego powietrzaProjekt i wykonanie M3 Media